[tintuc]

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 (gọi tắt là NĐ 15/2022/NĐ-CP) của Chính Phủ về việc miễn, giảm thuế theo Nghị định 43/2022/QH15 của Quốc Hội, trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế (giảm thuế GTGT từ mức 10% xuống còn 08%);

Căn cứ vào các giao dịch, mua bán giữa Công ty Tuệ Mẫn và Quý đối tác/Khách hàng phát sinh trong năm 2022;

Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022, quy định giảm mức thuế GTGT từ 10% xuống còn 08%, trong đó bao gồm các sản phẩm của Công ty Tuệ Mẫn (Khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP). Điều này gián tiếp làm giảm giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) xuống, và để thuận tiện trong việc xuất hóa đơn GTGT sau khi hoàn tất các giao dịch, mua bán, Công ty Tuệ Mẫn kính thông báo Quý đối tác/Khách hàng nội dung như sau:

- Đối với các Hợp đồng mua bán/giao dịch phát sinh trước ngày 01/02/2022 (đang thực hiện): Điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng sau thuế bằng việc ký kết PLHĐ (tương ứng với mức giảm GTGT từ 10% xuống 08%). Đối với số lượng sản phẩm/khối lượng công việc đã hoàn tất nghiệm thu từng phần, đã xuất hóa đơn thì không điều chỉnh giảm GTGT;

- Đối với các Hợp đồng mua bán/giao dịch phát sinh sau ngày 01/02/2022: Áp dụng mức thuế GTGT 08% cho tất cả hóa đơn GTGT đầu ra.

Hiệu lực áp dụng: Áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

">

[/tintuc]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn